Kokemukseni.com

Lue tai jätä aitoja kokemuksia palveluista & tuotteista.

Käyttöehdot

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto päätelaitteelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) ei yleisellä tasolla seurata. Emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja muulloin kun kävijän lähettäessä uuden arvostelun, kommentin tai mielipiteen Kokemukseni.com-sivustolla sijaitsevalle tuotteen tai palvelun esittelysivulle.

Kokemukseni.com ei ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Vastaavasti Kokemukseni.com ei myöskään vastaa sivustolla olevien arvostelujen sisällöstä. Kokemukseni.comilla on oman harkintansa mukaan oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivustolta, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.